Dosaždené vzdělání:

  • 2015 ukončení magisterského studia na UK FTVS v Praze
  • 2011 ukončení bakalářského studia na UJEP v Ústí nad Labe